Effectief Bijbellezen

Veel mensen hebben een Bijbel in huis, maar weinigen lezen daar nog in. Nog minder mensen weten de weg daar in te vinden, laat staan begrijpen hoe de Bijbel is opgebouwd en wat de boodschap daarin nu eigenlijk is. Op deze pagina bieden we je hulpmiddelen om de Bijbel goed te leren lezen en begrijpen.

Basiscursus Effectief Bijbellezen

Ons uitgangspunt is dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is, en wij hopen dat je dit geloof met ons deelt. Wij nemen aan dat je van mening bent dat het nuttig voor je zal zijn als je de boodschap daarvan begrijpt. Maar omdat je deze pagina hebt opgezocht, nemen wij ook aan dat je daarbij hulp zoekt.

Het vraagt zeker geen bijzondere bekwaamheden om de Bijbel te lezen, maar veel mensen vinden dat dikwijls:

 • frustrerend
 • verwarrend
 • vervelend
 • of gewoon te veel

De bedoeling van deze basiscursus is je te leren de Bijbel (meer) effectief te (gaan) lezen. De opzet is je te helpen de boodschap van de Bijbel voor jezelf te ontdekken. Daarbij gaat het om studiemethoden, niet om leerstellingen.

Je maakt kennis met de Bijbel in 28 studies met onderwerpen als:

 • De boeken van de Bijbel
 • Korte introductie van elk Bijbelboek
 • Bijbelvertalingen
 • Tips en sleutels bij het lezen van de Bijbel
 • Hulpmiddelen bij het lezen van de Bijbel
 • De taal van de Bijbel
 • Belangrijke woorden in de Bijbel

Er zijn zes videopresentaties, die aansluiten op deze basiscursus. Zie na de cursus het blauwe veld.

Effectief Bijbellezen
De taal van de Bijbel beter leren begrijpen

In het tijdschrift Met Open Bijbel hebben wij een aantal artikelseries onder de titel Effectief Bijbellezen gepubliceerd, met daarnaast enkele verwante artikelseries onder de titels De taal van de Bijbel,  Hoe leest u? Wat leest u?Fundamenten van het geloof en Het geschreven woord. Ze behandelen vooral de taal en het woordgebruik, begrippen, belangrijke onderwerpen en moeilijkheden in de Bijbel. We hebben de meeste van deze artikelseries nog niet eerder in boekvorm uitgegeven (alleen Het geschreven woord en Fundamenten van het geloof), maar ze zijn nog altijd de moeite van het lezen waard. Hieronder vindt je een korte omschrijving van de verschillende onderwerpen, en de mogelijkheid een pdf te downloaden.

Om het zoeken voor Bijbelstudie te vergemakkelijken, kun je hier een overzicht van alle woorden, begrippen en onderwerpen in deze boekjes downloaden.

Taalgebruik

In zes korte hoofdstukken, wordt getoond hoe de Bijbel zijn boodschap op de lezer overbrengt.

 

 

 

 

Schrift in tegenspraak

De Bijbel lijkt zichzelf soms tegen te spreken. In negen hoofdstukken van elk vier pagina’s wordt, aan de hand van concrete voorbeelden, getoond dat dit schijnbaar is en niet letterlijk. In alle gevallen blijken de wijzen van vertalen en lezen een rol te spelen, en de oplossing voorhanden.

De taal van de Bijbel

Veertig begrippen in de Bijbel nader verklaard, op drie tot vijf pagina’s elk.

 

 

 

 

Belangrijke woorden

Gebruik en verklaring van 43 sleutelwoorden in de Hebreeuwse en Griekse grondtekst van de Bijbel.

 

 

 

 

Fundamentele onderwerpen

Belangrijke onderwerpen in de Bijbel, besproken in dertig hoofdstukken van vier pagina’s elk.

 

 

Hoe leest u?
Wat leest u?

Als de Here Jezus een vraag over een Bijbels onderwerp  werd gesteld, stelde Hij soms de wedervraag: ‘Vertel me eerst eens wat u daar zelf leest’. In deze studie worden 29 onderwerpen die bij velen (kritische) vragen oproepen, kort behandeld.

De Evangeliën
.

In vijf studies van vier pagina’s elk, leer je de hoofdkenmerken van de vier evangeliën kennen.

.

.

Audiovisuele presentaties
Inleiding op de Bijbel

In deze serie van zes videopresentaties introduceren wij de Bijbel aan wie niet (zo) vertrouwd is met dit Boek.

Je vindt hierin een antwoord op de vraag of de Bijbel nog belangrijk is in deze tijd, welke boeken je in de Bijbel kunt vinden en wie de daarin hoofdpersonen zijn.

De titels zijn:

 1. Waarom belangstelling hebben voor de Bijbel?
 2. De boeken van de Bijbel
 3. Wie zijn de hoofdpersonen in het Oude Testament 1
 4. Wie zijn de hoofdpersonen in het Oude Testament 2
 5. Wie zijn de hoofdpersonen in het Nieuwe Testament 1
 6. Wie zijn de hoofdpersonen in het Nieuwe Testament 1

Je kunt ze via links op YouTube bekijken door dubbel op de titel te klikken.

Uitleg van Bijbelboeken

Van een viertal belangrijke profetische Bijbelboeken hebben wij een uitgebreide uitleg met achtergrondinformatie.
Je vindt een korte beschrijving van elk van deze boeken hieronder bij lees meer.
Door op de afbeelding te klikken kun je een pdf van elk van deze boeken downloaden.

Kaft Boeken Jesaja

Jesaja

Het evangelie in het boek van de profeet Jesaja. 164 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Boeken Jeremia

Jeremia

De achtergronden van en hoofdpersonen in het boek van de profeet Jeremia, en de lessen van de geschiedenis. 79 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Boeken Daniel

Daniël

Achtergronden van het boek Daniël. Met details over toekomstige gebeurtenissen en hun vervulling. 88 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Boeken Openbaring

Openbaring

Achtergronden en thema’s van het laatste Bijbelboek. 275 pagina’s A5. Lees meer