Boeken die je vooruit helpen

Wij hebben een uitgebreide lijst van boeken die je verder kunnen helpen de boodschap van de Bijbel te begrijpen. Als je snel wilt zien wat er allemaal is, dan kun je een lijst met al onze publicaties downloaden. Hieronder vind je een overzicht per categorie. Van daaruit kun je zoeken naar elk afzonderlijk boek. Je ziet dan een afbeelding en een korte beschrijving van de inhoud.

Elke maand zetten wij een van onze boeken in de schijnwerpers. Dat kun je dan als pdf downloaden.

Boeken aanvragen

Je kunt onze boeken aanvragen via het e-mail formulier. Er zijn twee mogelijkheden: gedrukte boeken of boeken in pdf vorm. Geef daarom in je aanvraag aan wat je wilt hebben. Bij gedrukte boeken geldt dat je niet meer dan 2 boeken per keer mag aanvragen.

Al onze boeken zijn gratis. We hopen alleen dat je voor onze gedrukte publicaties een bijdrage geeft in verband met de verzendkosten. Zie hiervoor links onderaan deze pagina. Voor het versturen van pdfs maken wij geen kosten. Als het om een groot bestand gaat, maken wij gebruik van we transfer. Je krijgt dan een bericht als het bestand voor je klaar staat.

Boek van de maand:

Bijbelse begrippen

De doop

Misschien vraagt u zich af: waarom nu weer een boekje over de doop? Er is immers al zoveel over gezegd. Inderdaad. Het thema ‘de doop’ houdt de gemoederen al eeuwen bezig. De artikelen, boeken en gesprekken daarover gaan echter meestal niet over de inhoud, maar over de vorm. Nu is die vorm wel degelijk belangrijk, maar hoe die moet zijn, zou toch in de eerste plaats moeten afhangen van de inhoud, met de rol en betekenis die de doop in het proces van behoudenis heeft. Omdat de doop als instelling geen idee van mensen is, maar een opdracht van God door Zijn Zoon, kunnen wij alleen in het enige Boek dat over die God spreekt, de Bijbel, vinden wat Zijn bedoeling daarmee was en is. Dit is wat ons betreft de reden waarom een boekje als dit nodig, of op zijn minst wenselijk is. Want in gesprekken en discussies hierover spelen kerkleer en tradities vaak een grotere rol dan wat God in de Bijbel zegt. En als de Bijbel erbij wordt gehaald, dan is dat meestal om zichzelf te rechtvaardigen of het ‘het eigen gelijk’ aan te tonen — dat helaas meestal neerkomt op de afwijzing van de noodzaak zich op grond van persoonlijk geloof te laten dopen, op de wijze die God daarvoor heeft bepaald.

Zoals u van ons gewend bent, verkondigen wij geen opvatting gebaseerd op een enkele uitspraak in de Bijbel. Het risico daarvan is namelijk dat we daar uit kiezen wat die opvatting ondersteunt, en dus weglaten wat ons niet bevalt. Wie de waarheid over welk onderwerp ook in de Bijbel wil vinden, zal alles over dat onderwerp erbij moeten betrekken. Dat geldt zeker voor onderwerpen waar grote verschillen van mening over zijn. Op zich zou dat al reden moeten zijn zelf aan het werk te gaan, want als er één God is, is er ook één evangelie, en dus ook één doop.

Velen zeggen dat het niet uitmaakt hoe of wanneer je ‘gedoopt’ bent, als je maar ‘gedoopt’ bent. Wie echt onbevooroordeeld de Bijbel ter hand neemt, zal tot een andere conclusie komen. Dit boekje wil u helpen die conclusie zelf te trekken.

Auteur: Jan Koert Davids

Pagina’s: 88 in A5 formaat

Al onze boeken op een rijtje

In dit overzicht vind je een kleine afbeelding van de voorzijde van elk boek. Daarbij een korte omschrijving van het boek. Als je op lees meer klikt kom je bij de meer uitgebreide boekbeschrijving. Klik je op de kleine afbeelding, dan zie je een grotere afbeelding van het kaft.

Kaft Wegwijs NT

Wegwijs in de Bijbelboodschap: Het Nieuwe Testament

Voor allen die de Bijbel zelf nog net een stapje te ver vinden: tieners die de Kinderbijbel ontgroeid zijn, en volwassenen die niet bekend zijn met de Bijbel en eenvoudig willen beginnen. Wie de verhalen kent zal ze herkennen. Maar er wordt meer verteld dan de verhalen alleen. Ze zijn geplaatst in het kader van Gods werk met en onder mensen. Zo worden ze van mooie verhalen en Bijbelse geschiedenis, tot één doorlopend verhaal en levende werkelijkheid. 352 pagina’s A5. Lees meer

Om je in de gelegenheid te stellen alleen of met elkaar dagelijks een gedeelte te lezen, kun je dit boek nu in zijn geheel downloaden.

Boekjes. Wegwijs OT 1. Kaft A5

Wegwijs in de Bijbelboodschap: Het Oude Testament Deel 1: De boeken van Mozes

Voor allen die de Bijbel zelf nog net een stapje te ver vinden: tieners die de Kinderbijbel ontgroeid zijn, en volwassenen die niet bekend zijn met de Bijbel en eenvoudig willen beginnen. Wie de verhalen kent zal ze herkennen. Maar er wordt meer verteld dan de verhalen alleen. Ze zijn geplaatst in het kader van Gods werk met en onder mensen. Zo worden ze van mooie verhalen en Bijbelse geschiedenis, tot één doorlopend verhaal en levende werkelijkheid. 292 pagina’s A5. Lees meer

Om je in de gelegenheid te stellen alleen of met elkaar dagelijks een gedeelte te lezen, kun je dit boek nu in zijn geheel downloaden.

Boeken van de Bijbel

Kaft Boeken Jesaja

Jesaja

Het evangelie in het boek van de profeet Jesaja. 164 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Boeken Jeremia

Jeremia

De achtergronden van en hoofdpersonen in het boek van de profeet Jeremia, en de lessen van de geschiedenis. 79 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Boeken Daniel

Daniël

Achtergronden van het boek Daniël. Met details over toekomstige gebeurtenissen en hun vervulling. 88 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Boeken Openbaring

Openbaring

Achtergronden en thema’s van het laatste Bijbelboek. 275 pagina’s A5. Lees meer

Brieven van Paulus_1

Brieven van Paulus

De brieven van Paulus nemen in het Nieuwe Testament een belangrijke plaats in. Ze zijn een bron van uitleg van het evangelie, dat hij in opdracht van en geleid door Christus bekendmaakte. Ze zijn en blijven daarom altijd van waarde. 355 pagina’s A5. Lees meer

Jezus laatste boodschap

Jezus’ laatste boodschap

Het boek Openbaring verklaart vanuit de Bijbel zelf. 256 pagina’s A5. Lees meer

Bijbelse begrippen

Kaft themas begrippen Geest

De heilige Geest

De aanwezigheid en werkzaamheid van de Geest. 61 pagina’s A5. Lees meer

Kaft themas begrippen Engelen

Engelen en andere hemelse wezens

Wat weten wij uit de Bijbel over andere wezens dan God en mensen? 30 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Themas begrippen Andere Christus

Een andere Christus

Over Christus Jezus, van Bijbelse voorstelling tot kerkelijke dogma’s. 109 pagina’s A5. Lees meer

Boekjes. Bijbelse themas en begrippen. De doop

De doop

Velen zeggen dat het niet uitmaakt hoe of wanneer je ‘gedoopt’ bent, als je maar ‘gedoopt’ bent. Wie echt onbevooroordeeld de Bijbel ter hand neemt, zal tot een andere conclusie komen. Dit boekje wil je helpen die conclusie zelf te trekken. 98 pagina’s A5. Lees meer

Fundamentele studies Algemeen

Kaft Het betrouwbare Woord

Het betrouwbare woord

Is de Bijbel Gods boodschap aan ons mensen? 180 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Fundamenten

Het hechte fundament

Fundamentele begrippen van het christelijke geloof, en een prikkelende analyse van de manier waarop het christendom met de Bijbel omgaat. 144 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Het geschreven woord

Het geschreven woord

Gebruik en verklaring van sleutelwoorden in de grondtekst van de Bijbel. 92 pagina’s A5. Lees meer

Fundamentele studies meer specifiek

Kaft Een God een Heer

Eén God & Eén Heer

Dat er één God is – en niet twee of drie – is het centrale punt in Gods openbaring van Zichzelf. Jezus en de apostelen beamen het sjema: God is één . 315 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Adam en Christus

Adam & Christus

De uitwerking en vervulling van Gods plan met de schepping van Adam. 243 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Operatie mens

Operatie Mens

Een basisuitleg van Gods doel met de schepping en van zijn ‘cursusboek’ de Bijbel. 264 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Gods vergeten woord

Gods vergeten woord

Op zoek naar de oorspronkelijke, maar vergeten geraakte, boodschap van God. 253 pagina’s A5. Lees meer

Themastudies

Kaft Evangelie Koninkrijk

Het evangelie van het Koninkrijk

Wat verwachten wij, als wij bidden: ‘Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde’? 113 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Verzoend

Verzoend met God

Een studie van het Bijbelse begrip verzoening. 117 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Verbonden beloften

Verbonden en beloften

Gods beloften zijn de basis van het evangelie, en de verbonden zijn de bevestiging daarvan. 73 pagina’s A5.
Lees meer

Boekjes. Leven verwachting Koninkrijk voorzijde

Leven in de verwachting van het Koninkrijk

Wat verwachtten mensen in Bijbelse tijden? En wat verwacht jij zelf? 174 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Gelijkenissen

Gelijkenissen van de Heer Jezus

Jezus’ beeldende onderwijs aangaande het Koninkrijk van God. 127 pagina’s A5.
Lees meer

Kaft Jeruzalem

Jeruzalem in Gods heilsplan

De ogen van vriend en vijand zijn altijd gericht op de stad die God Zich tot woning verkoos. 101 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Knecht Mozes

Mijn knecht Mozes

Op reis met Mozes, de knecht van God, van Egypte naar het Beloofde Land. 154 pagina’s A5. Lees meer
Let op: op dit moment niet leverbaar

Boekjes. Discipel

Discipel van Christus

Wat leven als een volgeling van Jezus in de praktijk betekent. 235 pagina’s A5. Lees meer

Duivel en satan

Duivel en satan

Wie of wat es de duivel en satan van de Bijbel. 70 pagina’s A5. Lees meer

Bijbelstudies

Kaft Bijbelstudies Christus Verlosser

Christus de Verlosser

Christus is de vervulling van profetie. 50 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Bijbelstudies Het is volbracht

Het is volbracht

Christus’ overwinning over de zonde. 58 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Bijbelstudies Het Koninkrijk is als

Het Koninkrijk van God is als

De zeggingskracht van beelden in de Bijbel. 63 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Bijbelstudies Dienaar Evangelie

Dienaar van het Evangelie

De apostel Paulus en zijn boodschap. 56 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Bijbelstudies De dag is nabij

De dag is nabij

De boodschap van de Bijbel over het einde van de tijden. 39 pagina’s A5.
Lees meer

Bijbelstudies. Titels van Jezus vs 2

Namen en titels van Jezus

Aspecten van de Persoon van Christus. 88 pagina’s A5. Lees meer

Christus in Profetie

Kaft Christus Profetie 1 Jesaja

De Knecht in Jesaja

De Knechtprofetieën in het boek Jesaja, in het licht van de vervulling in Christus Jezus. 27 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Christus Profetie 2 Psalmen

Christus in de Psalmen

Wat de psalmisten hebben geprofeteerd over de Messias. 54 pagina’s A5.
Lees meer

Kaft Christus Profetie 3 Tora

Christus in de Tora

Wat de eerste vijf Bijbelboeken zeggen over de Messias. 40 pagina’s A5.
Lees meer

Kaft Christus Profetie 4 Voorafschaduwingen

Voorafschaduwingen van Christus

Het leven van een aantal personen uit het Oude Testament als bijzondere profetie aangaande Christus. 40 pagina’s A5.
Lees meer

Kaft Christus Profetie 5 Vervulling

Vervulling van profetie

Een studie in het evangelie naar Matteüs van de tien citaten van de Here Jezus, beginnend met: “Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten”. 47 pagina’s A5. Lees meer

De Persoon van Christus.

De Persoon van Christus

Christus: het beeld van de onzichtbare God. 67 pagina’s A5. Lees meer

Wat de Schriften voorzeggen over

Kaft Schriften Koninkrijk

Het Koninkrijk van God

De Schriften over de vestiging van Gods Koninkrijk op aarde. 163 pagina’s A5.
Lees meer

Kaft Schriften Wederkomst

De wederkomst van Christus

De Schriften over Christus’ terugkomst naar de aarde in de eindtijd. 55 pagina’s A5. Lees meer

Bijbel en wetenschap

Kaft Bijbel Wetenschap 1

1. Schepping, Evolutie, Intelligent Design

Een kritische beschouwing van de opvattingen over het ontstaan van alle dingen. 23 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Bijbel Wetenschap 2

2. Het bewijs van Gods bestaan

Is het verstandig met behulp van de wetenschap te willen bewijzen dat God bestaat? Moeten we zijn bestaan blind aanvaarden? 21 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Bijbel Wetenschap 3

3. De wereld van Lucas

Een historische verkenning van de tijd van Lucas. 31 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Bijbel Wetenschap 4

4. Wetenschap, God of afgod?

Hoe moeten we als christen tegen de wetenschap aankijken? Is die nu een vriend of een vijand? 23 pagina’s A5. Lees meer

Overige titels

Kaft Boek in onze handen

Het Boek in onze handen

De geschiedenis van het ontstaan van de Bijbel als schriftelijke bron van Gods openbaring. 90 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Portretten miniaturen

Bijbelse portretten en miniaturen

De verhalen over mensen zoals wij. 119 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Schepen en zeevaart

Er waren er die de zee bevoeren

Alles over scheepvaart in de Bijbel tot verduidelijking van het verhaal zelf. 56 pagina’s A5. Lees meer