Boeken rond het thema Wie is Jezus Christus?

Wij hebben op deze pagina een selectie rond het thema Wie is Jezus Christus? uit onze boekenlijst gemaakt en naar onderwerp gerangschikt.

Je kunt via lees meer een korte boekbeschrijving lezen.

Boeken aanvragen

Je kunt deze boeken in pdf of gedrukte vorm aanvragen via het e-mail formulier. Je mag niet meer dan 2 boeken per keer aanvragen.

Al onze boeken zijn gratis. De verzendkosten voor gedrukte boeken zijn echter hoog, en we hopen dat je daarvoor een bijdrage wilt geven. Zie hiervoor links onderaan deze pagina.

Als je snel wilt zien welke boeken we nog meer hebben, dan kun je een lijst met al onze publicaties downloaden.

Gods openbaring van Zichzelf en van Zijn Zoon

Kaft Een God een Heer

Eén God & Eén Heer

Dat er één God is – en dus niet twee of drie in één – is het centrale punt in Gods openbaring van Zichzelf. Jezus en de apostelen beamen dit zogenoemde sjema: God is één. Lees meer

Kaft Adam en Christus

Adam & Christus

De uitwerking en vervulling van Gods plan met de schepping van Adam. 243 pagina’s A5. Lees meer

Christus in Profetie

Kaft Christus Profetie 3 Tora

Christus in de Tora

.
Behandeling van wat de eerste vijf Bijbelboeken zeggen over de Messias. 40 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Christus Profetie 2 Psalmen

Christus in de Psalmen

Wat de psalmisten hebben geprofeteerd over de Messias. 54 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Christus Profetie 1 Jesaja

De Knecht in Jesaja

.
Behandeling van de zogenoemde Knechtprofetieën in het boek Jesaja, gezien in het licht van de vervulling in Christus Jezus. 27 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Christus Profetie 4 Voorafschaduwingen

Voorafschaduwingen van Christus

Het leven van een aantal personen in het Oude Testament, als bijzondere profetie aangaande Christus.  40 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Christus Profetie 5 Vervulling

Vervulling van profetie

Een studie in het evangelie naar Matteüs van de tien citaten van de Here Jezus, beginnend met: “Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten”. 47 pagina’s A5. Lees meer

Overige boeken

Kaft Bijbelstudies Christus Verlosser

Christus de Verlosser

.
Wie is nu eigenlijk de Christus van de Schriften? 50 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Verbonden beloften

Verbonden en beloften

Gods beloften zijn de basis van het evangelie, en de verbonden de uitwerking daarvan. 73 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Themas begrippen Andere Christus

Een andere Christus

.
Van Bijbelse voorstelling tot kerkelijke dogma’s. 109 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Bijbel Wetenschap 2

Het bewijs van Gods bestaan

Is het verstandig met behulp van de wetenschap te willen bewijzen dat God bestaat? Moeten we zijn bestaan blind aanvaarden? 21 pagina’s A5. Lees meer

Kaft Bijbel Wetenschap 2

Schepping, Evolutie, Intelligent Design

Een kritische beschouwing van de opvattingen over het ontstaan van alle dingen. 23 pagina’s A5. Lees meer