Met Open Bijbel niet commercieel

Broeders in Christus nemen het standpunt in, dat er niets in rekening gebracht mag worden voor wat God gegeven heeft om mensen te behouden. Christus Jezus zei tegen zijn leerlingen, dat zij de gaven van genezing niet voor geld mochten gebruiken: “Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven” (Mat 10:8). Ze mochten dus geen geld of iets anders vragen als zij iemand genazen. En als dit geldt voor de gave van genezing, die het evangelie van het Koninkrijk van God en Zijn Zoon kracht bijzetten, dan geldt dit naar onze overtuiging nog meer voor het evangelie zelf.

Alles wat wij nodig hebben voor de verkondiging van Christus en zijn Koninkrijk, wordt betaald uit giften van onze leden en lezers van ons tijdschrift Met Open Bijbel. Wij zullen je echter nooit om geld vragen, anders dan in een vriendelijk verzoek vrijwillig (iets) bij te dragen aan de verzendkosten. De hoogte van het bedrag is daarbij van minder belang dan je oprechte belangstelling en wil dit werk door te laten gaan.

Broeders in Christus zijn als ANBI geregistreerd. Je giften aan ons zijn daarom aftrekbaar van de belasting. Ons bankrekeningnummer is NL68INGB0000642973 t.n.v. Broeders in Christus, Amersfoort. Al het geld dat wij ontvangen wordt voor 100% gebruikt voor het doel waarvoor de gever het bestemt. Volgens wettelijke verplichting geven wij jaarlijks op onze website inzicht in onze financiën.