Wij respecteren je privacy

Als Broeders in Christus hebben of dienen wij met onze activiteiten geen commerciële doeleinden. Al onze publicaties worden gratis en vrijblijvend toegezonden. Je bent niet verplicht daar een tegenprestatie voor te leveren. Zie hiervoor ook bij het hoofdstukje Kosten.

Onze website is SSL gecertificeerd (te herkennen aan het slotje en/of het woord veilig).

Wij maken geen gebruik van cookies. Wij maken alleen gebruik van anonieme demografische gegevens van de bezoekers van de website via Google Analytics.

Wij slaan de door jou, als aanvrager van onze publicaties, verstrekte gegevens zelf (dus niet door een extern bedrijf) handmatig op in een database.

Deze gegevens betreffen de datum van de aanvraag, de naam, het adres, en waar nodig het E-mail adres, waarop je papieren of digitale publicaties wenst te ontvangen.

De naam en adresgegevens die je ons verstrekt moeten wij opslaan in verband met het automatisch drukken van verzendenveloppen en stickers. Indien je niet wilt dat wij je naam- en adresgegevens opslaan, kunnen wij je aanvraag voor publicatie(s) daarom helaas niet verwerken.

Als je een Bijbelleesplan en/of cursus volgt, noteren wij de startmaand en vervolgens de afleveringen die we je toesturen, zodat je op tijd de juiste aflevering ontvangt.

Als één van je kinderen een kleurplaat instuurt, vragen wij je naar zijn of haar leeftijd, zodat we een passend prijsje kunnen sturen.

De door jou verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt (het toezenden van door jou zelf aangevraagde publicaties).

Gegevens die je ons verstrekt bij het aanvragen van publicaties zijn alleen bekend bij de persoon die de gegevens verwerkt (wij hebben redelijke maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat gegevens in de computer niet door anderen ingezien kunnen worden), en degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de verzending van de gevraagde publicaties (twee personen).

De verstrekte gegevens worden op geen enkele wijze gedeeld met enige andere organisatie.

Via de post naar ons gezonden aanvragen en inzendingen van kleurplaten en puzzels, zullen je met je aanvraag of bij de eerstvolgende toezending van Met Open Bijbel worden teruggezonden.

De door jou verstrekte gegevens bewaren wij zo lang je publicaties van ons wenst te ontvangen. Wanneer je als lezer van ons tijdschrift Met Open Bijbel, en/of aanvrager van onze andere publicaties, aangeeft niets meer van ons te willen ontvangen, worden je gegevens onmiddellijk verwijderd uit de database.

Je kunt je gegevens te allen tijde laten verwijderen uit onze database. Dat kan via E-mail (info@metopenbijbel.nl), schriftelijk (Met Open Bijbel, Postbus 520, 6800 AM  Amersfoort). Daarmee geef je echter ook aan niets meer van ons te willen ontvangen.

Wij sturen onze publicaties alleen toe aan belangstellenden die daar zelf om vragen. Aan jouw verzoek iets naar een familielid of andere bekende te sturen, kunnen wij helaas niet voldoen.

We sturen je de gevraagde publicaties zonder herkenbare afzender, zodat niemand op de enveloppe kan zien dat je iets van Met Open Bijbel ontvangt.

Wij nemen de vrijheid abonnees van ons tijdschrift Met Open Bijbel soms een brief te sturen, zoals een eindejaarsbrief om te bedanken voor eventuele financiële bijdragen en op de hoogte te stellen van de plannen voor het volgende jaar, of om hen op de hoogte te stellen van een speciale activiteit.

Uiteraard kun je ons aangeven als je buiten het aangevraagde niets van ons wilt ontvangen.

Je ontvangt geen bezoek aan huis. Wel kan het zijn dat, om portokosten te besparen, een lid van Broeders in Christus in je woonplaats het tijdschrift of een andere aangevraagde publicatie bij je in de brievenbus doet.

Je kunt ons bellen over onze publicaties en activiteiten, maar van onze kant zullen wij nooit ongevraagd telefonisch contact met je opnemen.