Wij respecteren je privacy

Adressen die we verkrijgen door aanvragen van publicaties, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor de aanvragers ze gegeven hebben. Ze worden op geen enkele wijze gedeeld met andere organisaties.

Wij slaan adresgegevens van aanvragers op in een database, om het verzenden van publicaties en eventuele brieven te vergemakkelijken.

Wanneer een lezer van ons tijdschrift Met Open Bijbel aangeeft dit niet meer te willen ontvangen, worden zijn of haar adresgegeven verwijderd uit de actieve database.

Al onze uitgaven en uitnodigingen worden vrijblijvend toegezonden. Je bent niet verplicht daar een tegenprestatie voor te leveren. Zie hiervoor ook bij het hoofdstukje Kosten.

Wij sturen onze publicaties alleen toe aan belangstellenden die daar zelf om vragen. Aan verzoeken iets naar een familielid of andere bekende te sturen, kunnen wij helaas niet voldoen.

Wij nemen de vrijheid aanvragers van boeken ook een proefexemplaar van ons tijdschrift Met Open Bijbel toe te sturen. Ook sturen wij onze lezers soms een brief, om hen op de hoogte te stellen van een activiteit.

Je ontvangt geen bezoek aan huis. Wel kan het zijn dat, om kosten te besparen, een lid van Broeders in Christus in je woonplaats het tijdschrift of een aangevraagd boek bij je in de brievenbus doet.

Je kunt ons bellen over onze uitgaven en activiteiten, maar van onze kant zullen wij je nooit ongevraagd opbellen.

Broeders in Christus stellen zich ten doel anderen aan te moedigen zelf de Bijbel te lezen. Wij hopen dat anderen ons geloof van de boodschap daarin zullen gaan delen, en dat geloof met ons willen uitleven en uitdragen. Wij dwingen of verplichten echter niemand tot iets, omdat wij geloven dat het in het geloof gaat om een innerlijke overtuiging.