De boodschap van de Bijbel beter begrijpen

Je kunt dagelijks de Bijbel lezen en toch niet (helemaal) begrijpen wat het betekent wat je leest. Er was eens een man uit het buitenland naar Jeruzalem gegaan om de God van Israël te aanbidden. Hij had een boekrol met de woorden van de profeet Jesaja gekocht. Onderweg naar huis las hij in zijn wagen in die rol. De Heer Jezus had tegen een van zijn dienaren gezegd dat hij naar die man moest gaan. Toen hij hem zag lezen, vroeg hij de man of hij begreep wat hij las. Die antwoordde: “Hoe zou ik dat kunnen als niet iemand mij de weg wijst?” De dienaar van de Heer Jezus wees hem de weg, zodat de man wèl begreep wat hij las. Zo wil God ook nu dat je begrijpt wat je leest, zodat je Hem (beter) leert kennen en weet wat zijn goede boodschap aan je inhoudt. We hebben verschillende ‘wegwijzers’, waarover je hieronder meer informatie vindt.

Bijbel leescursus bij het Bijbel leesplan

Ter begeleiding van het Bijbel leesplan zijn notities bij elk gelezen Bijbelhoofdstuk verkrijgbaar. Daarin wordt iets verteld over de achtergrond van dat hoofdstuk. Ook krijg je tips voor het lezen van andere Bijbelgedeelten die hiermee verband houden. Je kunt deze gewoon lezen om je kennis te verdiepen. Maar samen met het vragenvel ‘Stel je kennis op de proef’ kun je ze ook als cursus gebruiken. Je mag zelf weten of je de vragen voor jezelf wilt beantwoorden, of dat je ons de antwoorden toestuurt. We geven er geen cijfer voor. We kijken alleen of je antwoorden Bijbels gezien goed of fout zijn, en helpen je graag verder als je er niet helemaal uit komt.

Er zijn twaalf vier- of vijfwekelijkse afleveringen. Je kunt het eerste deel downloaden door te klikken op de afbeelding. Op aanvraag sturen we je ongeveer elke maand een aflevering. Gebruik daarvoor het e-mail formulier.

Effectief Bijbellezen

Veel mensen hebben een Bijbel in huis, maar weinigen lezen daar nog in. Nog minder mensen weten de weg in dit Boek te vinden, laat staan begrijpen hoe dit is opgebouwd en wat de boodschap daarin nu eigenlijk is. Dit is zeer te betreuren, omdat de Bijbel zegt het geschreven Woord van God te zijn, dat een helder inzicht geeft Wie het levende Woord van God – Jezus Christus – is. En het is van groot belang voor mensen die zeggen christenen te zijn – volgelingen van Christus, mensen van de weg van Christus – te weten Wie hun Heer is, en wat Gods werk in Hem is.

Om je te helpen bieden we je via Effectief Bijbellezen hulpmiddelen om de Bijbel goed te leren lezen en begrijpen. Klik hier of op de afbeelding hiernaast om naar de speciale pagina Effectief Bijbellezen te gaan.

Bijbelstudies

Onderstaande studies zijn (voorlopig) niet in boekvorm beschikbaar, alleen in downloadversies via deze website.

Waarom laat God lijden toe?

Dit is een diepgaande studie over de vraag waarom God lijden toelaat. Lees meer.

Je kunt naar de pagina met het overzicht van de inhoud en de te downloaden onderdelen, door te klikken op de knop naar de inhoud hiernaast.

Van deze studie verschijnt ook een samenvatting in de vorm van overdenkingen. Je kunt die beluisteren op de pagina Audiovisueel/overdenking.

Ook is er op de pagina Audivisueel/studies een video te bekijken en beluisteren, met een Engelstalige Bijbelstudie over de vraag waarom het onheil ook goede mensen treft. Looptijd: 44 minuten.

Gods eeuwig voornemen

Deze Bijbelstudie bestaat uit drie delen:

Deel 1 behandelt de vervulling van Gods voornemens in Zijn Zoon Jezus Christus.
Deel 2 behandelt Gods voornemens ter voltooiing van Zijn heilswerk met Zijn Koninkrijk op aarde.
Deel 3 bevat een groot aantal bijlagen bij de delen 1 en 2, voor nadere studie van allerlei onderwerpen.

Lees meer

Je kunt hier de afzonderlijke delen downloaden in A5 (voor het lezen op smartphone of tablet en laptop).

Je kunt hier de afzonderlijke delen downloaden in A4 (voor lezen op pc of laptop, en om voor jezelf af te drukken).

De macht van de zonde

Dit is een uitgebreide Bijbelstudie over de zonde en alles wat daarmee verband houdt, of in verband wordt gebracht.
Lees meer

Als je op de knop hiernaast klikt kom je op de pagina waar je kunt je zien welke onderwerpen behandeld worden. De studie is klaar in A4. Die delen kun je downloaden. De uitwerking in A5 volgt later.

Wegwijs voor beginnende Bijbellezers

Misschien zijn je thuis of op school Bijbelverhalen verteld, en wil je nu zelf de Bijbel gaan lezen. Misschien heb je ze nooit gehoord, maar ben je op zoek naar de God van de Bijbel; of gewoon naar de zin van het leven. Als je al eens hebt geprobeerd de Bijbel te lezen, heb je vast gemerkt dat dit nog niet zo makkelijk is. De taal is soms moeilijk, en er staat zoveel in dat je je afvraagt of je dat allemaal moet weten.

Het Nieuwe Testament

Het boek Wegwijs in de Bijbelboodschap Het Nieuwe Testament is geschreven voor tieners die te groot zijn voor de Kinderbijbel. Maar ook voor volwassenen die niet bekend zijn met de Bijbel, en eenvoudig willen beginnen. De schrijvers vertellen de bekende en minder bekende Bijbelverhalen na, en leggen waar nodig wat uit over de betekenis ervan. Zo helpen ze je om de boodschap van de Bijbel te begrijpen en een deel van je leven te maken.

Je kunt hoofdstuk 1, met een informatieblad over het boek, hiernaast downloaden. Als je verder wilt gaan, kun je het boek Wegwijs aanvragen via het e-mail formulier. Je krijgt dit dan toegestuurd.

Het Oude Testament

Er is nog geen Wegwijs boek, van het Oude Testament, omdat we daarmee nog bezig zijn in de bijlagen van het tijdschrift Met Open Bijbel.
We hopen het eerste deel, De vijf boeken van Mozes, eind 2021 klaar te hebben.
Tot die tijd kun je de verschenen bijlagen via deze website bekijken

Free English Biblecourse

Introduction to the Bible in 40 Lessons

This course thoroughly considers the main teachings of the Bible, with each lesson covering a different theme. You will find this most appropriate if you have some level of Bible knowledge. However, it is also useful even if you are new to the Bible.

The topics include:

  • – God and Creation
  • – God So Loved the World
  • – The Kingdom of God
  • – The Jews in History
  • – The Life of Jesus
  • – The Holy Spirit
  • – Angels
  • – The Day of Judgement

You will be assigned a personal tutor who will help you with your studies and be ready to respond to your questions and comments.