Bestanden lezingen Leven we in de eindtijd?

In 2019 zijn tijdens de themadag Leven wij in de eindtijd? zes lezingen gehouden.

Je kunt hieronder de pdf’s en mp3 bestanden per lezing downloaden.

Lezing 1: Inleiding

Lezing 2: Van Wie is het land?

Lezing 3: De wereld in profetie

Lezing 4: Israël in profetie

Lezing 5: Gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus

Lezing 6: De gemeente in profetie