Themanummers

In 2019 zijn drie themanummers verschenen rond het thema De dag is nabij.
Het eerste in maart, het tweede eind oktober en het derde in tweede helft van december.

Het thema in 2020 was De Bijbelse hoop op leven. Er zijn twee themanummers verschenen. Het eerste verscheen in april en het tweede in november.

In 2021 was het thema Wie is Jezus Christus? Er zijn twee themanummers verschenen. Het eerste verscheen in april en het tweede in november.

In 2022 is het thema Verlossing en roeping in Christus. Er zullen twee themanummers verschijnen. Het eerste in april en het tweede in november.

Je kunt de verschenen themanummers hieronder in pdf downloaden.

2022
Verlossing en roeping in Christus

Verlossing in Christus

Roeping in Christus

2021
Wie is Jezus Christus

Wie is Jezus Christus?

De ware Christus