Themanummers

In 2019 zijn drie themanummers verschenen rond het thema De dag is nabij.

Het eerste in maart, het tweede eind oktober en het derde in tweede helft van december.

Je kunt deze themanummers na verschijning hieronder in pdf downloaden.

Het thema in 2020 is De Bijbelse hoop op leven. Er zullen twee themanummers zijn. Het eerste is getiteld De opstanding tot eeuwig leven, en verschijnt begin april. Het tweede is getiteld In Christus is de dood overwonnen, en dit verschijnt eind oktober/begin november.

2020 De Bijbelse hoop op leven

De opstanding tot eeuwig leven

In Christus de dood overwonnen