Elk jaar een ander thema

Sinds 2019 stelt Met Open Bijbel elk jaar een thema centraal.

Er verschijnen jaarlijks, naast drie reguliere nummers, twee tot drie themanummers.
In de reguliere nummers zit een katern dat betrekking heeft op het thema. Ook proberen wij wat de artikelen betreft rekening te houden met het thema.

Het thema in 2019 was De dag is nabij, en was gericht op de gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus en de vestiging van Gods Koninkrijk op aarde.

Het thema in 2020 is De Bijbelse hoop op leven, en is gericht op de vraag hoe Gods beloften aangaande eeuwig leven zullen worden vervuld.

Het thema in 2021 zal Wie is Jezus Christus? zijn.

Hieronder kun je aanklikken naar welk thema je wilt.
De Themapagina 2021 zal begin 2021 worden geopend.