Elk jaar een ander thema

Sinds 2019 stelt Met Open Bijbel elk jaar een thema centraal.

Er verschijnen jaarlijks, naast drie reguliere nummers, twee tot drie themanummers.
In de reguliere nummers zit een katern dat betrekking heeft op het thema. Ook proberen wij wat de artikelen betreft rekening te houden met het thema.

Het thema in 2019 was De dag is nabij, en was gericht op de gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus en de vestiging van Gods Koninkrijk op aarde.

Het thema in 2020 is De Bijbelse hoop op leven, en is gericht op de vraag hoe Gods beloften aangaande eeuwig leven zullen worden vervuld.

Hieronder kunt u aanklikken naar welk thema u wilt.
De Themapagina 2020 zal begin 2020 worden geopend.