16042910220b

Vijftig jaar tijdschrift voor
Bijbellezen en Bijbelstudie

Broeders in Christus Nederland geven al meer dan vijftig jaar een tijdschrift voor Bijbellezen en Bijbelstudie uit. Eerst onder de naam Met de Bijbel in de Hand, later als Met Open Bijbel. De laatste titel past beter bij wat wij voor ogen hebben: jou met ons de Bijbel te laten openslaan, om samen te lezen en te onderzoeken wat God ons daarin heeft geopenbaard.

Kaft 2019-1

Geschiedenis

In januari 1965 verscheen het gestencilde maandblad Met de Bijbel in de Hand in Nederland. Na vijf jaar gingen we in januari 1970 over tot het drukken van het blad. Met de Bijbel in de Hand bleef een maandblad tot 1982. Daarna werd het een kwartaalblad, om het mogelijk te maken Bijbelboeken en Bijbelthema’s in één keer uitgebreid te behandelen. In een maandblad zou zo’n behandeling jaren duren. In 1992 gingen we weer over tot een maandblad, dat is verschenen tot en met 2005.

In januari 2006 zag de eerste tweemaandelijkse uitgave van Met Open Bijbel het licht. Van 2013 t/m 2018 verscheen dit tijdschrift vijf maal per jaar. Vanaf 2019 verschijnt het reguliere tijdschrift drie maal per jaar (januari, juni en september), afgewisseld door twee themanummers (maart en november).

De schrijvers en schrijfsters

Aan Met open Bijbel werken schrijvers en schrijfsters uit Nederland en daarbuiten mee. Een aantal ‘buitenlanders’ heeft voor korte of lange tijd in Nederland gewoond. Zij zijn de taal voldoende machtig om in het Nederlands te schrijven. Soms gebruiken we artikelen uit oudere tijdschriften of boeken. Dan kan het zijn dat een schrijver of schrijfster intussen is overleden. Ook vertalen wij artikelen uit tijdschriften en boeken van Engelse broeders.

In het tijdschrift stonden tot en met 2018 alleen de initialen van de schrijvers en schrijfsters van de artikelen. Sommige daarvan zijn te achterhalen in de rubriek Persoonlijk. Als je geïnteresseerd bent in wie er achter de initialen schuil gaan, dan kun je hier een overzichtje bekijken. Vanaf 2019 vermelden wij de namen voluit bij de artikelen.

De schrijvers en schrijfsters stellen reacties van hun lezers op prijs. Je kunt ze mailen via redactie@metopenbijbel.nl