Tijdschrift Met Open Bijbel

Met Open Bijbel is het tijdschrift voor Bijbellezen en Bijbelstudie voor het Nederlands-Vlaamse taalgebied. Het heeft als doel belangstelling te wekken voor de Bijbel, en het zelf lezen van dit Boek aan te moedigen.

In dit tijdschrift vind je 36 pagina’s met artikelen over allerlei onderwerpen, zoals een overdenking, de eindtijd, Christus Jezus, het Koninkrijk van God, eeuwig leven, discipelschap, de Psalmen, bijzondere mensen in de Bijbel, fundamentele Bijbelse begrippen.

Naast het tijdschrift zijn er speciale studiebijlagen: een voor beginnende Bijbellezers, en een voor de meer gevorderde lezer. Verder zijn er bijlagen voor kinderen: voor 4-6 en voor 7-10 jarigen. Via Lees meer onderaan deze pagina kun je ze bekijken.

De schrijvers beschouwen de Bijbel als het enige en betrouwbare woord van God. Zij gaan daarom alleen uit van wat er in de Bijbel staat. Bij hun uitleg gaan zij niet uit van een enkele tekst, maar beschouwen alles wat over het onderwerp is geschreven in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Hun uitgangspunt is dat de Bijbel zichzelf uitlegt, en het Nieuwe Testament het beste commentaar is op het Oude Testament.

Met Open Bijbel verschijnt vijf maal per jaar. Hieronder kun je het actuele nummer en eerder verschenen nummers van Met Open Bijbel downloaden. Je kunt ook proefnummer of gratis abonnement aanvragen aan via de abonnementenpagina.

Archief

Beginnend Bijbellezen
het Bijbelverhaal eenvoudig verteld

Studeren met open Bijbel
voor gevorderde Bijbellezers

Kids en de Bijbel
voor kinderen van ongeveer 4-6

Jij en de Bijbel
voor kinderen van ongeveer 7-10