Tijdschrift Met Open Bijbel

Met Open Bijbel is het tijdschrift voor Bijbellezen en Bijbelstudie voor het Nederlands-Vlaamse taalgebied. Het heeft als doel belangstelling te wekken voor de Bijbel, en het zelf lezen van dit Boek aan te moedigen.

In dit tijdschrift vind je 36 pagina’s met artikelen over allerlei onderwerpen, zoals een antwoord op je vraag, een overdenking, de eindtijd, Christus Jezus, het Koninkrijk van God, eeuwig leven, discipelschap, de Psalmen, bijzondere mensen in de Bijbel, fundamentele Bijbelse begrippen.

Naast het tijdschrift zijn er speciale studiebijlagen: Wegwijs in de Bijbel voor beginnende Bijbellezers, en een zelfstudie waarmee je de belangrijke Bijbelgedeelten opzoekt en voor jezelf antwoorden geeft op een aantal vragen. Verder zijn er bijlagen voor kinderen: een voor 4-6 en een voor 7-10 jarigen. Via Lees meer onderaan deze pagina kun je ze bekijken.

De schrijvers beschouwen de Bijbel als het enige en betrouwbare woord van God. Zij gaan daarom alleen uit van wat er in de Bijbel staat. Bij hun uitleg gaan zij niet uit van een enkele tekst, maar beschouwen alles wat over het onderwerp is geschreven in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Hun uitgangspunt is dat de Bijbel zichzelf uitlegt, en het Nieuwe Testament het beste commentaar is op het Oude Testament.

Met Open Bijbel verschijnt vijf maal per jaar:drie reguliere nummers (in januari, juni en september) en twee themanummers (in maart en in november). Hieronder kun je het actuele reguliere nummer en eerder verschenen nummers van Met Open Bijbel downloaden. Je kunt ook proefnummer of gratis abonnement aanvragen aan via de abonnementenpagina.

Reguliere nummer

Nieuwe jaargang 2023

Met Open Bijbel 2023-1
Met Open Bijbel 2023-2
Met Open Bijbel 2023-3

Themanummer

Kaft thema 1 vs 2

Nieuwe jaargang 2023
Verlossing en roeping in Christus

Thema 1  Christus’ Gemeente en het Evangelie
Thema 2  Titel nog niet bekend

Lopende jaargang 2022
Verlossing en roeping in Christus

Thema 1  De verlossing in Christus
Thema 2  De roeping in Christus

Archief reguliere nummers

Wegwijs in de Bijbel
het Bijbelverhaal eenvoudig verteld

Zelf studeren met open Bijbel
zelf antwoorden zoeken in de Bijbel

Kids en de Bijbel
voor kinderen van ongeveer 4-6

Jij en de Bijbel
voor kinderen van ongeveer 7-10