Bijbelstudie voor de gevorderde Bijbellezer

Deze bijlage van het tijdschrift Met Open Bijbel hebben we uitgegeven tot en met 2018, en is bedoeld als extra studiemateriaal voor de wat meer gevorderde Bijbellezer. We hebben de uitgave hiervan voorlopig beëindigd.

Meestal komt een Bijbelboek aan de orde, soms een bepaald Bijbels begrip. De schrijvers geven je achtergrondinformatie over het boek (de schrijver, zijn tijd, het doel), en bespreken de tekst vanuit het boek zelf, in het licht van de bekende geschiedenis. De betekenis van woorden en uitspraken wordt uitgelegd aan de hand de oorspronkelijke tekst in het Grieks of Hebreeuws, en overeenkomstige gedeelten in andere Bijbelboeken.

Verschenen Bijbelstudies

De afgelopen jaren hebben we Paulus’ brieven aan de Kolossenzen (2018), Filippenzen (2017), Efeziërs (2016), Galaten (2015) en Romeinen (2013) bestudeerd. Je kunt de verschillende delen van deze studies hieronder downloaden.

Van deze en alle andere studies zijn boekjes en boeken verschenen. Je vindt ze op de pagina boeken.