Bijbelstudie voor de gevorderde Bijbellezer

Deze bijlage van het tijdschrift Met Open Bijbel is bedoeld als extra studiemateriaal voor de wat meer gevorderde Bijbellezer.

Meestal komt een Bijbelboek aan de orde, soms een bepaald Bijbels begrip. De schrijvers geven je achtergrondinformatie over het boek (de schrijver, zijn tijd, het doel), en bespreken de tekst vanuit het boek zelf, in het licht van de bekende geschiedenis. De betekenis van woorden en uitspraken wordt uitgelegd aan de hand de oorspronkelijke tekst in het Grieks of Hebreeuws, en overeenkomstige gedeelten in andere Bijbelboeken.

Verschenen Bijbelstudies

Dit jaar bestuderen we Paulus’ brief aan de Efeziërs, als onderdeel van een studie van al zijn brieven. Eerder kwamen de brief aan de Romeinen (2013) en die aan de Galaten (2015) aan de orde. Je kunt de verschillende delen van deze studies hieronder downloaden.

Van alle andere studies zijn boekjes en boeken verschenen. Je vindt ze op de pagina boeken.

Lopende studie

Brief aan de Kolossenzen

Deel 1
Deel 2 en 3
Deel 4
Deel 5 en 6
Deel 7 en 8

Voorgaande studie

Brief aan de Filippenzen

Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4 en 5
Deel 6

Recente studies

Brief aan de Efeziërs

Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7