Zelf studeren met Open Bijbel

Jaarlijks bieden wij een themastudie aan voor iedereen, waarmee je zelf in de Bijbel de van belang zijnde gedeelten opzoekt en een aantal vragen voor jezelf kunt beantwoorden.

Themastudie 2019

Het thema in 2020 is: Nieuw leven in Christus Jezus. Een studie in drie delen in het katern van de reguliere nummers van het tijdschrift. In februari, juni en september zal steeds één nummer op deze pagina worden geplaatst.