Zelf studeren met Open Bijbel

Jaarlijks bieden wij een themastudie aan voor iedereen, waarmee je zelf in de Bijbel de van belang zijnde gedeelten opzoekt en een aantal vragen voor jezelf kunt beantwoorden.

Themastudie 2019

Het thema in 2019 is: Waar gaat het met de wereld heen? Een studie in zes delen, waarvan er elke twee maanden één op deze website wordt bijgeplaatst.

Zelfstudie

2019
Waar gaat het met de wereld heen?

1 Inleiding
2 De koning en zijn droom
3 Uw Koninkrijk kome
4 De Koning en het Koninkrijk
5 Christus komt spoedig – het teken van het volk Israël
6 Andere voortekenen van de wederkomst van Christus