Zelf studeren met Open Bijbel

Jaarlijks bieden wij een themastudie aan voor iedereen, waarmee je zelf in de Bijbel de van belang zijnde gedeelten opzoekt en een aantal vragen voor jezelf kunt beantwoorden.

Themastudie 2021

Het thema in 2021 is: De lijdende Knecht wordt de Verlosser. Een studie in drie delen in het katern van de reguliere nummers van het tijdschrift. In februari, juni en september zal steeds één nummer op deze pagina worden geplaatst.

Zelfstudie

2023
Grondslagen van het
leven in een Gemeente

1.
2.
3.